De toekomst van het Hemelrijk - Bekijk de documentaire

Boer Jos Soogelee uit Ransdaal kiest in zijn bedrijf voor een duurzame en kleinschalige aanpak. Inmiddels zoekt hij op termijn een opvolger voor zijn ‘Hemelrijk’ maar jonge boeren staan er niet voor in de rij. Voor hen draait het, opgegroeid in de gangbare landbouw, nog steeds om schaalvergroting en volume. Wie heeft de toekomst ?

John Rouvroye (regisseur)

Ik wilde in de zomer van 2020 dolgraag een nieuwe film maken maar voorwaarde was dat opnames vooral ‘buiten’ en ‘op afstand’ konden plaatsvinden. In Ransdaal vond ik, op een kwartiertje rijden van mijn eigen huis, een perfecte locatie in ‘Het Hemelrijk’ van boer Jos Soogelee. En niet onbelangrijk: Jos had een ‘verhaal’ al heb ik hem de eerste maanden vrolijk geplaagd met de opmerking ‘dat het geen donder uitmaakt wat hij doet of zegt in de film, omdat ik toch alleen maar let op het  licht…’

Maar naarmate het werk aan de film vorderde werd mij steeds meer duidelijk dat het verhaal van Jos op micro niveau bloot legt wat er op macro niveau mis is in de landbouw. Nu er de komende 7 jaar opnieuw 400 miljard euro aan Europesche landbouwsubsidies naar schaalvergroting dreigt te gaan, met desastreuze gevolgen voor onze leefomgeving, wordt het extra van belang om, als alternatief, kleine lokale initiatieven in beeld te brengen.

Opdat jonge boeren zien dat een  kleinschalige aanpak, met oog voor natuur en klimaat, winstgevend kan zijn voor de boer, en goed nieuws voor de consument.